• slidebg1
  Ново предизвикателство
  към интелекта

Предимства

Какво ни отличава?

Опит
 • 239 човеко-години опит в маркетинга, промоцията и сегментирането на фармацевтичните пазари в Югоизточна Европа.
Начин на работа
 • Гъвкава и оптимална структура, с бързо вземане на решения, ориентирани към резултататие.
 • Всички мениджъри използват маркетингов модел създаден в САЩ, който гарантира бързо превръщане на новите продукти в пазарен лидер.

Продукт => Намаля времето за навлизане на пазара => Оптимизира разходите => Пазарен лидер

 • Желан и доверен партньор на лекари и здравни институции в България.
Прозрачност
 • Етично и прозрачно поведение във всички аспекти на бизнеса, съобразено с действащите закони, етичния кодекс и практиките и правилата на партньорите си.
Модерни технологии
 • ETMS - софтуер, специално създаден за компанията за планиране и мониторинг на дейността на медицинските представители.
 • ZINC - онлайн платформа за създаване на етични материали на базата на медицински доказателства.
 • WebEx
 • Телеконференции

Успехи

Нашият успех е резултат от непрестанното предизвикателство на интелекта.

Пaзарен лидер

Нашите продукти - пазарен лидер само няколко години след лансирането им в:

 • N05A: Антипсихотици
 • J05A: Антиретровирусна терапия
 • J02A: Системни антимикотични агенти
 • L01X: Други антинеoпластични средства (ММ)
 • L02B: Други хормонални антагонисти (мКРПК)
Продажби
 • Измерват се чрез данни от НЗОК, IMS (% пазарен дял)
Успешност

Успешно наложени фармацевтични продукти в България:

 • N05A: Invega, Xeplion, Trevicta
 • L01X: Velcade, Zytiga
 • J05A: Prezista, Intelence, Edurant
 • L04A: Stelara

Нетни продажби на служител възлизат на 659 000 евро (2016)

Медицинско обучение
 • Реализиране на множество обучителни програми за лекари:

- Bridge for Building Compliance 2010

- Making the Right Choice - Project MRC in frame of "Club Insight"

- Project Focus - Educational program "PSP scale and Structured Interview Guide"

- Project "Bridge to Desired Future" 2013

Контакти

Имате въпроси?

Не се колебайте да се свържете с нас!

За контакт